^Powrót na górę

Antybog czyli osobiste wpisy cd

2021-06-08 Ograniczanie niezbywalnych praw

Jeden z panów w sutannie (lub w czymś podobnym) napisał do towarzysza premiera, że jest przyjmijmy oburzony, że pomimo mniejszej liczby dziennych zakażeń w dalszym ciągu jest ograniczona liczba wiernych w kościołach. Proszę pana, powinien pan zgłosić sprawę do prokuratury, za naruszanie wartości wiadomo jakich, ograniczanie prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary.

Pan w sutannie wyraża swój pogląd, a bracia w wierze pewnie go popierają, że „możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum”.

To wstyd, że w tym kraju, tak wspaniały rząd, popierany zresztą przez tego pana w sutannie ogranicza prawa wiernych. I prokurator powinien się tym zająć.

Panie premierze, trochę więcej empatii dla niektórych, proszę. Więcej ludzi w kościele to i więcej też małych chłopców…

P.S.

Swoją drogą, pana w sutannie ograniczanie niezbywalnych praw wiernych boli, a łamanie konstytucji, ograniczanie praw wynikajacych bezpośrednio z konstytucji już nie boli. Twarzysz premiem łaskawie zezwolił chyba na udział kibiców na meczu piłkarskim, a nie można według niego (niezgodnie z prawem zresztą) uczestniczyć w spontanicznych manifestacjach.

Copyright © 2013. www.FrytkaPunk.pl  Rights Reserved.