^Powrót na górę

Antybog czyli osobiste wpisy cd

2021-08-23 Obraza wartości ...

Została opublikowana kolejna informacja dotycząca kleru w Polsce. Kolejny prominentny członek kleru katolickiego został przez Papieża Franciszka w jakiś sposób ukarany za ukrywanie przypadku pedofilii jego podopiecznych, członków kleru katolickiego.

Po pierwsze, obrońcy kościoła katolickiego powinni niezwłocznie wystąpić do organów ścigania za przestępstwo jakiego dopuścił się Papież. Przestępstwo polega na między innymi obrazie uczuć religijnych. Organy ścigania powinny wytoczyć niezwłocznie jak najcięższe działa, za ohydny, bezprecedensowy kolejny atak na Polski Kościół Katolicki, na brutalizację języka, za pomówienia, za szkalowanie Narodu Polskiego. Bo ci pomówieni są wszak dziećmi tego Narodu, są na pewno najlepszą jego tkanką, powołani do stanu duchownego przez samego Boga.

Po drugie, Polski Kościół Katolicki powinien niezwłocznie wypowiedzieć posłuszeństwo Papieżowi i upomnieć go, że swoimi czynami narusza wartości chrześcijańskie, sieje nienawiść, brutalizuje debatę publiczną i bezcześci Polski Kościół Katolicki. Bo nie będzie obcy pluł nam w twarz.

Jeżeli nic z tego nie zostanie zrobione, no to cóż, miękiszonami zwać ich będzie można.

Zresztą to nie pierwszy przypadek mieszania się Papieża w wewnętrzne sprawy Polskiego Kościoła Katolickiego. Było już kilka karygodnych wypowiedzi Papieża.

Może teraz jeszcze Papież śmie powiedzieć, że trzeba pomagać uciekinierom, ciapatym, brudasom, choćby na granicy Narodu Wybranego z Białorusią? Nie tak ma się objawiać miłosierdzie chrześcijańskie. W Polsce Katolicy wiedzą najlepiej co jest dla nich dobre i co ich boga łechce.

Copyright © 2013. www.FrytkaPunk.pl  Rights Reserved.