^Powrót na górę

Antybog czyli osobiste wpisy cd

2018-02-14 Aparat represji

Państwo bezprawia, bo takim faktycznie jest Polska wysłało dzisiaj rano swoje służby militarne żeby zatrzymać Władysława Frasyniuka. O 6 z minutami pięciu policjantów zgarnęło go z domu. Cała sytuacja była filmowana prze reżimowego operatora kamery. Tak jak po wprowadzeniu stanu wojennego, tak teraz wolny obywatel zostaje zatrzymany przez służby represji. Władysław Frasyniuk został zatrzymany, ponieważ nie stawił się na przesłuchanie. Nie stawił się, bo uważa, że Polska nie jest państwem prawa: Nie stawie się na wezwanie władzy stawiającej się ponad prawem. Skoro demokratyczne instytucje są zawłaszczane z pogwałceniem konstytucji przez obecne samowładztwo, to nie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tego złego prawa, do wykonywania poleceń władzy, która nie jest demokratyczna. Naszym prawem a nawet obowiązkiem jest wypowiedzieć obywatelskie posłuszeństwo, np. nie stawiać się na ich represyjne wezwania. Bo czymże jest wzywanie na przesłuchanie człowieka antykomunistycznej opozycji, który podczas legalnej demonstracji został zatrzymany przez reżim, stawianie mu zarzutów o naruszeniu nietykalności cielesnej policjanta, jak nie represjami władzy, która się boi. Boi się obywatela. Każda władza oparta na przemocy, na oszustwie, na kłamstwie boi się, że może tę władzę stracić. A ci co mają teraz władzę boją się podwójnie, bo za łamanie konstytucji, prawa, ogólnie przyjętych norm, za łamanie demokracji będą musieli odpowiedzieć karnie. Przyjdzie takli dzień, że was rozliczymy. Ale w cywilizowany sposób, zgodnie z prawem zanim zaczęliście go niszczyć.

Copyright © 2013. www.FrytkaPunk.pl  Rights Reserved.