^Powrót na górę

Sprawozdania wyjazdowe

2018-09-18 Wykluczanie ze zjednoczonej Europy

Przy wspólnym stole jakim jest Unia Europejska dobra zmiana zachowuje się jak ten prowincjonalny chłop, co nie przestrzega zasad, ale żreć za darmo chce (co za wstyd). Pieniądze dobra zmiana pobiera z z Unii, wydaje, chwali się nie swoimi sukcesami. Ale wszystko do czasu.

Jeżeli nawet nie zostanie wyprowadzeni z Unii przed dobrą zmianę i ich prezydenta, którzy nie kryją, że Unia im się nie podoba, to zostaniemy z niej wykluczeni za łamanie podstawowych zasad, filarów na których stoi Unia Europejska. Jednym z nich jest przestrzeganie prawa. O przestrzeganiu prawa w Polsce już wiele zostało napisane. Jest łamane nagminnie, włącznie z konstytucją. Została zniszczona niezależność władzy sądowniczej od wykonawczej i ustawodawczej. Obecne organy, instytucje związane z wymiarem sprawiedliwości są w większości obsadzone przez aparatczyków partyjnych, ludzi bez kręgosłupa moralnego, posłusznych, często nieudolnych, przez takich, którzy nie mają moralnego prawa zasiadać na tych stanowiskach. Zawładnięcie przez dobrą zmianę Krajowej Rady Sądowniczej (KRS) przyniosło skutek bardzo negatywny. Ta instytucja została zawieszona w Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych (ENCJ). Rady innych krajów nie chcą współpracować z KRS ponieważ uznają ją za narzędzie rządu dobrej zmiany.

Przeciętnego Kowalskiego to nie interesuje. Ważne aby była kiełbasa i piwo na sobotni grill, aby disco polo grało i była zabawa. A konsekwencje w skali makro będą wielkie: Europa przestanie uznawać wyroki sądów dobrej zmiany, sądy innych krajów nie będą ufać systemowi sprawiedliwości dobrej zmiany, nie będą miały miejsca ekstradycje do Polski. W skali mikro, to Kowalskiego może dotknąć, gdy nie będzie się zgadzał z wyrokiem sądu dobrej zmiany, a nie będzie miał się gdzie odwołać, np. do Strasburga.

Polexit się zaczyna. Wszystko przez dobrą zmianę. Ruina Polski przed nami. Poza Unią Europejską będziemy nikim, satelitą Rosji. Komu służy dobra zmiana? Komu służy prawo i sprawiedliwość? Odpowiedź narzuca się sama. Taka trochę inna Targowica.

Copyright © 2013. www.FrytkaPunk.pl  Rights Reserved.